به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

زاينده رود خشك شد

خبرگزاری ایرنا: اصفهان - تداوم خشكسالي و كاهش جريان آب رودخانه زاينده در طول ماههاي اخير، سبب خشك شدن اين رودخانه در محدوده اصفهان شد.

در زمان حاضر، از مسير 350 كيلومتري زاينده رود از سراب تا پاياب،زاينده رود تنها در مسير 120 كيلومتري پس از خروجي سد زاينده رود جريان دارد و 230 كيلومتر از اين بستر خشك و بي آب است.
چندي قبل عده اي از كارشناسان با توجه به كاهش منابع آب و تداوم چندساله خشكسالي از فصلي شدن رودخانه زاينده رود خبر داده بودند و طي يك دهه گذشته دوبار بستر زاينده رود از شنيدن ترنم آب محروم مانده است.

كاهش 60 درصدي حجم ذخيره سد زاينده رود از يك طرف و كاهش 42 درصدي ورودي آب اين رودخانه در مقايسه با ورودي بلند مدت باعث شده تا خروجي سد به شدت كاهش يافته و جريان زاينده رود به شهر اصفهان نرسد و نصف جهان از ديدار زنده رود محروم شود.

معاون بهره برداري و امور مشتركين شركت آب منطقه اي استان اصفهان در باره وضعيت منابع آب و رودخانه زاينده رود روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: بر اساس مصوبه ستاد خشكسالي استان بدليل تداوم خشكسالي و كاهش شديد ذخاير و منابع آب استان، حداكثر صرفه جويي در منابع موجود در دستور كار قرار گرفته است.

غلامحسين حيدرپور افزود:بر اساس همين مصوبه تامين آب شرب و صنعت به عنوان اولويت تامين آب استان اتخاذ شده است و به بخش كشاورزي آب تحويل نمي شود.

وي اضافه كرد: آب تحويلي به بخش صنعت نيز به دليل كاهش شديد منابع از 20 تا 30 درصد كاهش مي يابد تا در تامين آب شرب به عنوان اولويت اول مشكلي ايجاد نشود.

حيدرپور يادآور شد: با مديريتي كه سال گذشته بر منابع آب استان اعمال شد علاوه بر حفظ حيات رودخانه، بخشي از آب مورد نياز كشاورزي استان تامين شد اما تداوم خشكسالي و ضعف شديد منابع آب همراه با كاهش سطح آب سفره هاي زيرزميني، اجراي برنامه سال گذشته را در استان امكان پذير نكرد.

وي در باره زاينده رود نيز اظهار داشت: هم اكنون دبي خروجي از سد زاينده رود بين 18 تا 20 متر مكعب در ثانيه است كه اين خروجي با هدف تامين آب بخش صنعت و تامين آب چاه هاي فلمن صورت مي گيرد كه با اين دبي رودخانه از سد زاينده رود تا پايين تر از سد نكوآباد جريان مي يابد،اما به شهر اصفهان نمي رسد