به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

در آستانه ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر،

ادامه اعتصاب ده هزار کارگر مجتمع پتروشیمی ماهشهر

فراخوان مشترک

بنا بر آخرین خبرهای اعلام شده از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر همچنان ادامه دارد.

 این اعتصاب که از بیستم فروردین ماه جاری آغاز شده است همچنان داشته است.
از هفته گذشته و پس از سپری شدن تنها سه روز از اعتصاب کارگران واحدهای مختلف، به‌تدریج واحدهای کلیدی نظیر: پی وی سی – ال دی – اچ دی – بی دی اس ار و در مجتمع کیمیا واحد سلروم وی سی از سرویس خارج شده‌اند.
این درحالی‌است که روز جمعه مشاور مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام از فرصت نبود کارگران روزکار در محل کار خود استفاده کرده و با همراهی رئیس حراست و تعدادی دیگر از مسئولین با گردش در واحدهای فنی و ارائه وعده و وعیدها سعی در راضی کردن کارگران شیفت‌ها به شکستن اعتصاب داشته است.
گفتنی است بر اساس خبرهای دریافتی روز پنج شنبه ۲۵ نیز علیرغم تراکم گرد و غبار و بدی آب و هوای منطقه، کارگران روزکار مجتمع پتروشیمی بندر امام در محل کار خود در حال اعتصاب بوده‌اند و ساعت ۱۲ ظهر طبق معمول روزهای گذشته با راهپیمائی در گرداگرد میدان مقابل دفتر مرکزی مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رفته‌اند، در این میان کارگران شیفت‌ها نیز طی دو روز تعطیل پنج شنبه و جمعه در محل کار خود حاضر بودند اما کار نمی‌کردند.
یکی از کارگران اعتصاب کننده به خودنویس می‌گوید: «حداقل ۹ واحد پتروشیمی در اعتصاب کامل هستند، از شنبه ۲۷ فروردین ماه نیز مطابق روزهای گذشته، کارگران در محل کار خود حاضر شده‌اند و ضمن تداوم اعتصاب دست به تجمع و راهپیمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زده‌اند. در این تجمع، علاوه بر کارگران پیمانکاری‌های مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران شیفت‌ها نیز حضور پیدا کرده بودند.»
علی س. از کارگران واحد «ال دی» می‌گوید: «تعداد کارگران اعتصابی که در این تجمع شرکت کرده‌اند، بالغ بر سه هزار نفر بوده است». وی می‌افزاید: «تقریبا هر روز در مقابل پتروشیمی امام شاهد راه‌پیمایی کارگران هستیم. تعداد زیادی از کارگران در مقابل پتروشیمی های بندر امام، تندگویان، امیرکبیر و فجر نیز از اوائل صبح یکشنبه تحصن کرده‌اند.»
به علاوه خبرهایی نیز از شرکت تعدادی از اعضای خانواده کارگران اعتصابی در این تحصن حکایت دارد.
کارگران اعتصابی با شعار «حی الا خیر العمل رئیس جمهور مرد عمل»، «پیمانکار نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم»، «پیمانکار غارتگر بیت‌المال» ، «وعده ما فردا وعده ما فردا»، «ظریف‌کار ظریف‌کار پیمان‌کار نمی‌خواهیم»، خواهان عملیاتی شدن مصوبه هیات دولت برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند.
ادامه اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی امام، علیرغم فشارهایی‌است که طی روزهای گذشته بر کارگران رسمی جهت جلوگیری از توقف تولید در واحدهای مختلف وارد شده است.

ازاعتصاب هزاران کارگر مجتمع های پتروشیمی ماهشهر حمایت کنیم 

از کلیه نیروهای مدافع جنبش کارگری میخواهیم که از این حرکت کارگران مبارز به هر شکل ممکن پشتیبانی کنند.
بنا بر آخرین خبرهای اعلام شده از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر همچنان ادامه دارد. این اعتصاب که از روز 20 فروردین ماه جاری با اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام آغاز شده طی روز های گذشته بسرعت سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه از قبیل امیرکبیر، خوزستان، شیمائی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند را نیز دربرگرفته است. بنا بر این گزارش در پنجمین روز اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاریهای مراکز پتروشیمی منطقه، هزاران کارگر این مراکز هر روز صبح در محل کار خود حاضر میشوند و تا پایان وقت اداری در اعتصاب بسر میبرند و سپس بصورت راهپیمائی و با دادن شعار حول خواستهای خود به منازل شان میروند .
در ادامه این اعتصابات و اعتراضات گسترده، در23 فروردین ماه کارگران مجتمع های امیرکبیر، تندگویان وبوعلی در یک حرکت هماهنگ و به هم پیوسته در محوطه پتروشیمی با سر دادن شعار به راهپیمائی پرداختند.
خواستهای محوری کارگران حذف پیمانکاران متعدد واسطه ای، لغوقراردادهای موقت و تدوین قراردادهای مستقیم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی میباشد.
مدیریت با در پیش گرفتن سکوت هیچ پاسخی به خواسته های بر حق کارگران نداده است تا هم کارگران را خسته و فرسوده کند و هم با خریدن زمان فرصتی داشته باشد که چگونگی بر خورد با این اعتصاب گسترده که کل منطقه و فعالیتهای روزمره در آن را تحت الشعاع قرار داده است را بررسی کند.
ما ضمن دفاع از کلیه خواست های برحق کارگران پتروشیمی مبنی بر حذف پیمانکاران متعدد واسطه ای، لغو قراردادهای موقت، تدوین قراردادهای مستقیم و دسته جمعی، از کلیه نیروهای مدافع جنبش کارگری میخواهیم که از این حرکت کارگران مبارز به هر شکل ممکن پشتیبانی کنند.
در حالی که کارگران و زحمتکشان ایران در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند و هر حرکت حق طلبانه ای با خطر سرکوب شدید مواجه است دفاع از این اقدام شجاعانۀ کارگران وظیفه تمامی نیروهای مبارز و آزادیخواه است.

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران

16/4/2011
سندیکای کارگران شرکت واحد:

 از خواست بر حق کارگران شرکتهای پیمانکاری

 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.
از خواست بر حق کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم
هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجمتع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه سال 1384هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


فروردین ماه

فراخوان مشترک

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کار و کارگر

با همگامی و پشتیبانی ۷۳ تشکل و نهاد ایرانی