به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰

نروژ از افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در ایران انتقاد کردبه گزارش رادیو فرانسه، وزیر امور خارجه نروژ اعدام در ملأ عام را عملی وحشتناک و دور از شأن جوامع مدرن توصیف نموده گفت که شمار اعدام شدگان در ملأ عام از آغاز سال مسیحی به این سو ۱۵ نفر بوده در حالی که برای تمام سال گذشته ۱۹ نفر بوده است.
وزیر امور خارجه نروژ می‌افزاید که شمار کل اعدام شدگان از ماه ژانویه به این سو ۱۸۷ نفر و در تمام سال ۲۰۱۰، ۶۸۲ نفر بوده است.
این افراد که جرم آن‌ها سال گذشته در قالب دو پرونده

در مراجع قضایی تحت رسیدگی بوده امروز در ملأ عام، یعنی در حضور جمعی از شهروندان بندرعباس و خانواده‌های شاکیان به دار آویخته شدند. مقامات در توجیه این حکم به ویژه به اخلالگری در نظم عمومی اشاره می‌کنند.