به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۰

   فاطمه کروبی:
«واژه حصر که در بيرون رايج است درست نيست»

 «ماموران امنيتی نه تنها تمام مجتمع مسکونی را تصرف کرده اند
بلکه حتی آپارتمان مسکونی ما را نيز در اختيار دارند»سحام نيوز: فاطمه کروبی عصر ديروز بعد از انجام بخشی از امور درمانی خود، به حبس خانگی بازگشت. پيش از بازگشت خانم کروبی فرصتی کوتاه برای سحام نيوز بدست آمد تا با ايشان در ارتباط با شرايط و مشکلات ۷۱ روز حبس و وضعيت آقای کروبی مصاحبه ای کوتاه داشته باشيم.

در اين مصاحبه فاطمه کروبی ابتدا به تجمع ۶ شب متوالی عده ای از اراذل و اوباش حکومتی بعد از راهپيمايی ۲۵ بهمن ماه که در سايه حمايت های نيروهای امنيتی و نظامی به فحاشی، سلب آسايش از همسايگان در نيمه های شب، سرقت اموال نظير دوربين های مدار بسته، تخريب منزل و نهايتا انداختن نارنجک های صوتی به منزل پرداختند. ايشان با اظهار تاسف از توسل به اوباش به جای قبول بار مسئووليت، تحليل برخی از مقامات امنيتی که اين جماعت اوباش را مردم خودجوش می نامند را به سخره گرفتند و تصريح کردند: « توسل به اراذل و اوباش کاری ساده برای حکومت های ديکتاتوری است و امروز می بينيم که در کشور های ديگر منطقه نيز اعمال می شود اما فراموش نکنيم که لکه ننگ آن برای حاکميت باقی خواهد ماند».
همسر مهدی کروبی همچنين در ادامه تاکيد کردند: «آنان که در اين ظلم ها نقش دارند و يا با سکوت خود زمينه ميدان گيری اين جماعت را فراهم می کنند بدانند اين امر گزينشی نخواهد بود و دير يا زود دامن آن را خواهد گرفت».
در ادامه اين مصاحبه از خانم کروبی درباره شرايط حبس و بازداشت پرسيديم. در پاسخ ايشان اظهار نمودند: « تا پيش از عيد شرايط بسيار سخت و و برخوردها خشن بود و اساسا من و همسرم از حقوق اوليه يک زندانی انفرادی هم برخوردار نبوديم. اما در سال جديد رويکرد ديگری حاکم شد و اوضاع حبس من و همسرم کمی بهتر گرديد».
فاطمه کروبی تصريح کرد:«واژه حصر که در بيرون رايج است درست نيست زيرا ماموران امنيتی نه تنها تمام مجتمع مسکونی را تصرف کرده اند بلکه حتی آپارتمان مسکونی ما را نيز در اختيار دارند» .
ايشان تاکيد کردند: « من حقوق رايج يک زندانی نظير حق هواخوری روزانه و يا دسترسی به تلفن؛ حتی برای يکبار هم در ۷۱ روز گذشته نداشته ام. در اين باب سخن بسيار است که ان شاالله در آينده به آن خواهم پرداخت ».
در ارتباط با وضعيت آقای کروبی ايشان تصريح کردند: «روحيه آقای کروبی بحمد لله بسيار خوب است و همانطور که بارها خود گفته اند به مسير خود در جهت اصلاح انحراف بوجود آمده در انقلاب و دفاع از حقوق مردم ايمان دارند و در اين راه آماده پرداخت هر هزينه ای هستند».
خانم کروبی در پايان از محبت بی دريغ و حمايت های مردم شريف ايران در داخل و خارج از کشور نسبت به وی و آقايان کروبی، موسوی و خانم رهنورد تشکر و سپاسگذاری کرد. ايشان همچنين از همسايگان که بواسطه حضور اراذل و اوباش مجبور به شنيدن عربده کشی و الفاظ کثيف و زشت در نيمه های شب شدند، عذر خواهی و اظهار اميدواری کرد که در آينده نزديک به جای مزدور پروری به محرومين و دردمندان رسيدگی شود.