به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۳، ۱۳۹۰

عزت‌الله انتظامي: 
هميشه بازيگران زني كه در سينما با آنها

كار كرده‌ام برايم قابل احترام بوده‌اند  

آقاي بازيگر سينما در گفت‌وگو با خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به وضعيت بازيگران زن در سينما اظهار كرد: من از 13 سالگي در تئاترهاي مختلف لاله‌زار حضور داشتم و همه عمرم شاهد بازيگران زني بوده‌ام كه با فداكاري شرايط را تحمل مي‌كردند و به كار هنر مي‌پرداختند.
انتظامي ادامه داد: بازيگران زن با وجود همه مخالفت‌ها و جوي كه عليه‌شان وجود داشته است كار كردند و بسيار باوقار به كارشان ادامه مي‌دهند.
وي افزود: بيشتر بازيگران امروز ما تحصيل كرده و بسيار با فرهنگ‌تر از بعضي  كارگردان‌ها هستند و به كساني كه با اين سختي كار مي‌كنند احترام قائلم و نمي‌توانم بي‌حرمتي به آنها را ببينم.
تظامي ادامه داد: بازيگران زن با وجود همه مخالفت‌ها و جوي كه عليه‌شان وجود داشته است كار كردند و بسيار باوقار به كارشان ادامه مي‌دهند.
وي افزود: بيشتر بازيگران امروز ما تحصيل كرده و بسيار با فرهنگ‌تر از بعضي كارگردان‌ها هستند و به كساني كه با اين سختي كار مي‌كنند احترام قائلم و نمي‌توانم بي‌حرمتي به آنها را ببينم.