به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۰

مصاحبه استاد شجریان با یورونیوز


گوگوش و محمد رضا شجریان - لندن (تصویر)