به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۹۰

محمد رضا شجریان
"همچنان که فردوسی زبان من را نجات داد
من باید موسیقی مملکت را نجات دهم و تا الان هم موفق بوده ام"
کنسرت اروپایی محمد رضا شجریان 
خبرنگار شبکه فارسی صدای امريکا، بیژن فرهودی، در حاشیه این کنسرت
 فرصت یافت با وی گفتگویی انجام دهد