به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۰

مصاحبه اختصاصی پارازیت و بی بی سی فارسی با هیلاری کلینتون