به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۹، ۱۳۹۰

پایان رقت بار معمر قذافی
سرهنگ قذافی که انقلابیون را موش می نامید
 در دریچه فاضلاب پنهان شده بود 
ساعات سرهنگ قذافی که در آغاز اعتراض ها در لیبی مخالفان خود را به "موش" توصیف کرد، پایانی رقت بار داشت. بیشتر روایت های از پایان قذافی حاکی از آن است که او را در دریچه فاضلاب یافتند.

احمد السحاتی یکی از انقلابیون لیبی به "رویترز" گفت که قذافی را در حالی یافتند که در کنار دریچه فاضلاب در کنار اتوبان سرت پنهان شده بود. او این سوال را مطرح کرد که "قذافی که زمانی ما را به موش توصیف کرده بود اکنون در چه وضعیتی یافته شد."

برپایه روایت های موجود، قذافی اندکی پیش از سحرگاه پنجشنبه به همراه چند ده نفر از محافظان و نزدیکان خود از جمله ابوبکر یونس از محاصره سرت که دو ماه به طول کشید، فرار کردند. کاروان حامل قذافی به سمت غرب پیش رفتند اما خیلی از شهر دور نشده بودند که مورد هدف جنگنده های ناتو قرار گرفتند.

ناتو اعلام کرد که جنگنده هایش چند خودروی زرهی وابسته به قذافی را ساعت هشت و نیم صبح به وقت محلی لیبی هدف قرار دادند اما مطمئن نیستند که قذافی در این همراه حضور دارد.

قذافی و شماری از همراهانش از این حمله جان سالم به در بردند و به سمت تعدادی درخت در حاشیه اتوبان رفتند و در دو دریچه فاضلاب پنهان شدند. اما تعدادی از مبارزان وابسته به حکومت موقت لیبی در حال حرکت به همان سمت بودند.

سالم بکیر یکی از انقلابیون حاضر گفت که ابتدا چند گلوله ضد هوایی به سمت آن ها شلیک کردیم اما فایده ای نداشت، سپس به سمت آن ها پبش رفتیم.

او ادامه داد سپس یکی از همراهان قذافی در حالی که تفنگش را در هوا تکان می داد به علامت تسلیم فریاد می زد اما به محض دیدن ما به سمت ما آتش گشود.

او افزود که احتمالا قذافی به آن ها دستور داد از تیر اندازی دست بکشند پس از آن یکی از هواداران قذافی فریاد زد: "سرورم اینجاست، معمر قذافی اینجاست، او زخمی است."

بکیر ادامه داد: به سمت آن جا رفتیم، قذافی را از دریچه فاضلاب بیرون آوردیم، او می گفت: چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سپس او را به خودرو بردیم."

او تاکید کرد که قذافی هنگام دستگیری از ناحیه کمر و ساق پا زخمی بود.

اما محمود شمام وزیر اطلاع رسانی در حکومت موقت لیبی گفت که قذافی زنده دستگیر شد اما در حال انتقال به مصراته کشته شد. او اما جزئیاتی بیشتر از نحوه کشته شدن قذافی ارائه نداد.