به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۰

دانشجويان ليبرال ضمن محکوميت اجرای حکم شلاق


 خواهان ائتلاف نيروهای سياسی مخالف شدند
متن بيانيه دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال دانشگاه‌های ايران:

خبر اجرای حکم شلاق پيمان عارف و مشاهده تصاوير آن در ادامه اجرای حکم شلاق منصور فرجی و سميه توحيدلو، ما را در بهت و حيرت فرو برده است. حيرت‌ ما، ماحصل نااميدی‌مان از به راه راست بازگشتن حکومتی که از ابتدا بر بنيانی کژ تاسيس شد نيست بلکه حاصل نااميدی از اصلاح شدن مخالفان حکومت است.

در اطراف و اکناف ما اوضاع ملت‌ها در حال سر و سامان گرفتن است و با وجود اينکه مخالفان حکومت‌های جائر اختلافات‌شان را حفظ می‌کنند اما برای رسيدن به آينده‌ای بهتر بر سر حداقل‌هايی به توافق می‌رسند؛ آيا اين انتظار زيادی است که مخالفان حکومت کنونی ايران نيز بارقه‌ای از اميد نشان مردمانی بدهند که ادعای نمايندگی‌شان را دارند و بر سر يکی دو اصل کلی با هم به توافق برسند و بر سر يک ميز بنشينند؟


ما اميد داريم به زودی در سرزمين‌مان شاهد آن باشيم که اين روال وحشيانه پايان يابد و مسوولان و مجريان اين اقدامات غير انسانی در يک دادگاه صالحه محاکمه و محکوم شوند. ما باور داريم گام اول در اين مسير آن است که مخالفين وضع موجود به جای مخالفت کينه‌توزانه با يکديگر، با وضع موجود مخالفت کرده در تغيير آن بکوشند.


به اميد ايرانی آزاد برای همه ايرانيان


دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال دانشگاه‌های ايران


هجدهم مهرماه يک‌هزار سيصد و نود