به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۰

ابراهیم یزدی در نامه ای به رهبر حزب نهضت اسلامی تونس
 ما مستبدین را سرنگون می کنیم و ناظر جایگزین های جدیدی می شویم
 ابراهیم یزدی ، فعال سیاسی و دبیرکل نهضت آزادی ضمن تبریک به الغنوشی به مناسبت پیروزی حزب وی در انتخابات تونس گفته است ملت‌های مسلمان مبارزه می ‌کنند و دیکتاتورها را سرنگون می‌ سازند اما استبداد جدیدی را جایگزین می کنند. ابراهیم یزدی در نامه ای که در سایت های مخالفان درایران منتشر شده است در نامه ‌ای به راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه یاد آوری کرده که دموکراسی یک کالای صادراتی نیست. بلکه یک فرایند ملی یادگیری و انکشاف است. در قسمتی از نامه ابراهیم یزدی آمده است "من از خداوند باری تعالی می خواهم که شما را از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار آن شدیم، یا آنچه در الجزایر یا در موارد مشابه رخ داده است حفظ نماید." او از تکثرگرایی سیاسی ، مدارا و همگرایی میان کنشگران سیاسی به عنوان سه مقوله اساسی و ضروری برای برخورداری از آزادی و دموکراسی نام برده است. وی در پایان نامه خود می نویسد : " تونس پیشگام و پیشتاز بهارعربی در جنبش بیداری معاصر اعراب بوده است. اکنون تونس با یک حرکت زیبا ، گام اول را در راستای ایجاد جامعه دموکراتیک برداشته است. من به درگاه خداوند دعا می کنم که تونس پیشگام تاسیس یک دموکراسی نهادینه شده در جهان عرب و نمونه ای برای دنیای اسلام، در هر کجا، باشد." حزب النهضه تونس از مهمترین احزاب مخالف رژیم سابق تونس بود و به عنوان حزب میانه‌ رو شناخته شده است. این حزب در نخستین انتخابات آزاد پس از سرنگونی زین العابدین بن علی با به دست آوردن 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یافت. رهبر این حزب در اولین روزهای پیروزی انقلاب اعلام کرد وی از روش انقلاب اسلامی ایران به هیچ عنوان تبعیت نمی کند و راه میانه روی و تعدد گرایی حزبی را در پیش می گیرد.