به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۰

سخنگوی وزارت‌خارجه امریکا:

دخالت آمریکا در کودتای ٣۲ مایه تاسف است

آلن ایر سخنگوی فارسی وزارت امور خارجه آمریکا: 
   «شکی نیست که وقایع سال ١٣٣۲، مایه تاسف است و باید در چارچوب جنگ سرد به آن نگریست.»


وی ادامه داد:
«رئیس جمهور اوباما در سخنرانی قاهره گفت در اواسط جنگ سرد، آمریکا در برکناری دولت ایران که از راه دموکراتیک انتخاب شده بود، دخالت داشت.»


آلن ایر سخنگوی فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات این کشور علیه ایران گفت: در این‌که آمریکا هم مانند هر کشور دیگری مرتکب اشتباهاتی شده، شکی نیست!
به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در فیسبوک پرسش و پاسخی از کاربران اینترنت با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرد.

آلن ایر سخنگوی فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سئوال که آیا وقت آن نرسیده که آمریکا برای یک بارهم شده، توسط شخص اول یعنی رئیس جمهور از مردم ایران به خاطر قطع حرکت ایرانیان به سوی دموکراسی با کودتای سال ۱۳۳۲ عذرخواهی کند؟
گفت: در این‌که آمریکا هم مانند هر کشور دیگری مرتکب اشتباهاتی شده، شکی نیست. اما روی‌هم‌رفته آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهت پیشرفت بشریت گام برداشته است.

وی گفت: ایالات متحده به طور کلی تلاش می‌کند از حقوق بشر، آزادی‌های فردی و ترویج رفاه عمومی حمایت کند. از همه مهم‌تر این‌که ایالات متحده همیشه در پی تصحیح اشتباهاتش است و دغدغه اصلاح دارد. همان‌طور که در اعلامیه استقلال آمریکا آمده است ما احترام زیادی برای عقاید بشری قائل‌ایم!

سخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهار داشت: ما در گذشته پیرامون وقایع سال ١٣٣۲ به طور مفصل حرف زده‌ایم. من فکر نمی‌کنم پرداختن به وقایع ۵٠ سال پیش و تلاش برای ربط ‌دادن انگیزه بازیگران آن‌زمان به دنیای امروز، سازنده باشد. شکی نیست که وقایع سال ١٣٣۲، مایه تاسف است و باید در چارچوب جنگ سرد به آن نگریست.

وی ادامه داد: رئیس جمهور اوباما در سخنرانی قاهره گفت در اواسط جنگ سرد، آمریکا در برکناری دولت ایران که از راه دموکراتیک انتخاب شده بود، دخالت داشت.

ایر گفت: من صراحتاً به رهبران و مردم ایران گفته‌ام به جای آنکه در گذشته بمانیم، کشور من آماده است به جلو حرکت کند.

گفتگوی الن ایر با پارازیت