به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۶

تیراندازی در شانزه لیزه؛ یک پلیس کشته شد

پلیس پاریس گزارش کرده که در مرکز این شهر در جریان یک تیراندازی یک پلیس کشته و پلیسی دیگر زخمی شده است.
بعضی گزارش ها حاکی است که مرد مسلح هم به ضرب گلوله‌ای از پا در آمده است.
تیراندازی حدود ساعت ۹ شب به وقت محلی در خیابان معروف شانزلیزه اتفاق افتاده است. پلیس این خیابان را مسدود کرده است.

روز یکشنبه، در فرانسه دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
تیراندازی زمانی در پاریس اتفاق افتاد که نامزدهای انتخاباتی در تلویزیون مشغول بیان دیدگاه هایشان درباره انتخابات بودند.


حملات اسلام گرایان تندرو، یکی از بزرگترتین مسائل فرانسه است که در دوره تبلیغات درباره آن بسیار صحبت شد.
هرچند هنوز معلوم نیست که این حمله کار با چه انگیزه ای انجام شده است، اما یکی از خبرنگاران بی بی سی در پاریس می گوید از شانزه لیزه به خاطر شهرت جهانی و تعداد زیاد گردشگرانی که در آنجا تردد می کنند همیشه به عنوان هدف بالقوه حملات یاد می شده است.
رویترز با منابعی در پلیس فرانسه صحبت کرده که می گویند احتمالا این حمله به قصد سرقت مسلحانه انجام شده است.

بی بی سی