به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۶

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون و مارین لوپن «نبرد اَمییَن» را از سر گرفتند


نامزدِ چپ میانه، امانوئل ماکرون، و راست افراطی، مارین لوپن، که روز گذشته در شهرِ «اَمییَن» در ١٥٠ کیلومتریِ شمال پاریس بر سر سیاست های خود در بارۀ مبارزه با گریزِ صنایع از خاکِ فرانسه و چگونگی حفظ اشتغال به نبردی لفظی پرداختند، امروز زورآزمائی‌های تبلیغاتی خود را در همین زمینه از سر گرفتند.

مارین لوپن بامدادِ پنجشنبه با کشتیِ ماهیگیریِ یکی از اعضای حزب خود، جبهۀ ملّی، در جنوب فرانسه به دریا زد تا بدین وسیله توجه خود را به سرنوشتِ ماهیگیران به نمایش بگذارد. همچون دیگر موارد، یک صد تن از هوادارانِ حزب برای استقبال از او بسیج شده بودند.

مارین لوپن در این اجتماع به حضور روز گذشتۀ خود و رقیب خویش در شهر «اَمییَن»، که روزنامه‌ها بدان نام «نبردِ اَمییَن» داده اند، پرداخت.

شرکت آمریکائی «ویرپول»، سازندۀ وسائل برقی خانگی، اعلام کرده است که کارخانۀ خود را در این شهر در ژوئن سال آینده تعطیل و به لهستان منتقل خواهد کرد، زیرا دستمزد‌ها در آن کشور بسیار پائین‌تر از فرانسه است.
کارکنان این کارخانه در ماه‌های اخیر برای حفظ مشاغل خود دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای زده‌اند.

رادیو فرانسه