به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۶

انتخابات

 تیر چراغ برق! (گفت و شنود کیهان)
گفت: از انتخابات چه خبر؟
گفتم: نامزدها تبلیغات را شروع کرده‌اند و برنامه‌های خود را برای مردم توضیح می‌دهند.
گفت: دولت کنونی که نیازی به توضیح برنامه‌هایش ندارد.
چون مردم طی  ۴ سال گذشته خودشان با چشم خود شاهد بوده‌اند.

گفتم: با وجود رکود و سختی معیشت و ناسزاگویی به منتقدان و هدر دادن ۴ سال از ظرفیت و امکانات کشور برای برجام که دستاوردش به قول خودشان تقریبا هیچ بوده است و حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی و زندگی اشرافی و افتتاح دوباره پروژه‌هایی که از قبل افتتاح شده بودند و... دیگر نیازی به تبلیغ ندارند!گفت: یعنی با این‌همه مشکلاتی که برای مردم به بار آورده‌اند هنوز نتیجه انتخابات را نمی‌دانند؟!


گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از امتحان رانندگی برگشته بود، پرسیدند قبول شدی؟
گفت؛ هنوز معلوم نیست، در آزمون رانندگی با تیر چراغ برق تصادف کردم و افسر راهنمایی به کما فرو رفته و در بیمارستان بستری شده، باید صبر کنم به هوش بیاید تا نتیجه را اعلام کند!