به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۶

ترانه ی جدید وطن نامه ۱ از علیرضا قربانی

تقدیم به ایرانیان تبعیدی
وطن وطن نظر فکن به من / که من به هر کجا غریب وار
که زیر آسمان دیگری / غنوده ام همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام / همیشه با تو بوده اموطن

آهنگ: رضا علی پناهی – تنظیم: مهدی لطفی
قربانی خواننده موسیقی سنتی ایرانی است.
وی در ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی آواز و تصنیف می‌خواند.

وطن وطن نظر فکن به من
که من به هر کجا غریب وار
که زیر آسمان دیگری
غنوده ام همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام

وطن وطن نظر فکن به من
که من به هر کجا غریب وار
که زیر آسمان دیگری
غنوده ام همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام

چه غمگنانه که سالها
که بالها زدند به سوی بحر بیکرانه ات
چه غمگنانه سالها
که بالها زدند به سوی بحر بیکرانه ات
که در خروش آمدی
به جنب و جوش آمدی
به اوج رفت موج های تو
به اوج رفت موج های تو
که یاد باد که یاد باد
اوج های تو

وطن وطن نظر فکن به من
که من به هر کجا غریب وار
که زیر آسمان دیگری
غنوده ام همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام

سپاه عشق در پی است
شرار شور کارساز باوی است
دریچه های قلب باز کن
سپاه عشق در پی است
شرار شور کارساز باوی است
دریچه های قلب باز کن

وطن وطن تو سبز جاودان بمان
که من پرنده ای مهاجرم
که از فراز باغ با صفای تو
به دور دست مه گرفته
پر گشوده ام پر گشوده ام

وطن وطن نظر فکن به من
که من به هر کجا غریب وار
که زیر آسمان دیگری
غنوده ام همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام
همیشه با تو بوده ام