به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۶

لوپن چقدر قدرت دارد؟ظهور و بروز ترامپ در آمریکا، خروج بریتانیا از اتحادیه به رهبری بخشی از محافظه‌کاران این کشور، یکه‌تازی مرکل در آلمان در این چند سال و ضعف فرانسوا اولاند در فرانسه، راه را تا حدودی برای بازگشت قدرتمندانه‌تر دست راستی‌های اروپا باز کرده است.

انتخابات پیشِ‌روی فرانسه و آلمان می‌تواند سرنوشت قاره سبز را تغییر دهد؛ مارتین شولتز سوسیال‌دموکرات در آلمان برای کنارزدن مرکل دموکرات‌مسیحی تلاش می‌کند و بنوا آمون و ملانشاون سوسیالیست و چپ‌گرا در فرانسه هم برای جلوگیری از پیروزی ماری لوپن. ناسیونالیست‌های فرانسوی دل به شعارهای افراطی لوپن بسته‌اند. نامزد دست‌راستی‌های تند‌و‌تیز فرانسوی، برای بریدن پای مهاجران به این کشور برنامه‌های متعددی دارد.

همین برنامه‌ها و همین نگاه به مسئله مهاجران، باعث شده نشریه کریستین ساینس مانیتور پرونده پروپیمانی درباره لوپن منتشر کند و بپرسد «او چقدر قدرتمند است؟». این نشریه می‌خواهد بداند لوپن در نهایت برنده انتخابات فرانسه است یا آن اتفاقاتی که در هلند رخ داد، برای فرانسوی‌ها هم روی می‌دهد؛ شعارهای افراطی دل مردم را زد و هرگز با اقبال آنها روبه‌رو نشد. خانم لوپن سرخ‌پوش در جمع دوستان و مشاوران انتخاباتی روی جلد مجله کریستین ساینس مانیتور دیده می‌شود.

شرق - عکس: کریستین ساینس مانیتور