به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۶

شطرنج به شیوه احمدی‌نژاد

فرداکاتور: شطرنج به شیوه احمدی‌نژاد طرح از مانا نیستانی