به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۶

رقص قاسم آبادی

ویژگی های رقص گیلکی
از نظر پرفسور مارک آلفرد هاروارد :
- تکان دادن قسمت های پشت بدن : نشانه ی بی اعتنایی به مال دنیا !!!
- بشکن زدن در حالت خمیده و قوزوار : هنر شاد بودن در هر وضعیتی !!!
- در آوردن صدا هایی مثل آهابگوووو : نشانه ی پشتکار و اصرار به خواسته های به جا !!!
- در آوردن حرکت جارو و خاک انداز : دوری از غمها و کینه ها !!!
- در آوردن حرکت برنج پاک کردن : اشاره به اینکه ، از گیلانیها ، هوارو بگیر ، پلوی شب رو نه !!!در مجالس عروسی در روستاهای گیلان شاهد رقصی که به رقص قاسم ابادی معروف شده است,هستیم 

از این رقص می شود   بعنوان رقص اصیل ایرانی نام برد من خودم بارها شاهد اجرای این رقص ,در عروسیهای داخل روستا بودم .


رقص قاسم آبادی