به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۶

چهارمین روز ثبت نام / عکس

در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان برای نامزدی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعداد کسانی که ثبت نام کردند از هزار نفر گذشت.این عکس یکی از ثبت‌نام کنندگان است.