به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۹

پناهنده - امید طوطیان

امید طوطیان 

 پناهنده  
من یه پناهنده ام /  تنها و بی همسایه
دیروز تولدم بود

کسی منو نبوسید

کسی گلی نفرستاد

احوالمو نپرسید

از آسمونِ ابری

 نم نم بارون می بارید

بر گونه هام می چکید

 دونه دونه مروارید

کسی اشکامو ندید

 تو کوچه و خیابون

نه یه نفر آشنا

 نه یه نفر همزبون

من یه پناهنده ام

 تنها و بی همسایه

یه عابر بی صدا

یه آدم بی سایه

فقط جنگ و فقط جنگ و فقط جنگ

دلم برای خونه مون شده تنگ

عزیزی دارم و دل ناگرونم

چرا خاموش نمی شه شعله جنگ

گریخته ام من از جنگ

از آدمای دل سنگ

واسه کبوترامون

خیلی دلم شده تنگ

من رو این خاک مهمونم

ویرونه آشیونه م

لحظه ها رو می شمرم

تابرگردم به خونه م

پناهنده/آهنگ و صدا: امید طوطیان/کلام: اکبر ذوالقرنین