به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۹

پیام تسلیت هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران


تنها اوست که می ماند
با تاسف و اندوه بسیار ، در گذشت آقای منوچهر فاضل کوشنده ی دیرپای راه آزادی و استقلال ایران
و پوینده ی راه مصدق بزرگ ،
عضو حزب ملت ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور را به خانواده ارجمند ایشان و همه ی میهن دوستان و آزادیخواهان تسلیت می گوییم . 
یاد و نامش گرامی وراهش پر رهرو باد .

 ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ 
تهران – هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران