به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۹

ماکرون : کرونا ماهیت سرمایه داری جهانی را تغییر می دهد، وارد دنیای ناشناخته ای شده ایم

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفته است که ویروس کرونا ماهیت جهانی شدن و ساختار سرمایه داری بین المللی را تغییر خواهد داد. او تأکید کرده است که "همۀ ما اینک در مقابل نیاز عمیق ابداع چیز تازه ای هستیم، زیرا، این تنها کاری است که می توانیم انجام بدهیم."

رئیس جمهوری فرانسه که این سخنان را در مصاحبه با نشریۀ اقتصادی "فاینشنال تایمز" ایراد کرده افزوده است که بشریت وارد دورۀ "ناشناخته ای" شده است. او تصریح کرده است : "برای نجات جان آدمیان نیمی از جمعیت جهان را متوقف کرده ایم و این در تاریخ ما بی سابقه است مضاف بر اینکه هیچ تصوری از سرانجام بحران جهانی حاضر نداریم."

امانوئل ماکرون سپس افزوده است : "هرگز خیالپردازی نکرده ام، زیرا، همواره خود را به دست سرنوشت سپرده ام و اکنون باید خود را در معرض سرنوشت خویش قرار داد... و این جایی است که اکنون ایستاده ام، آماده برای جنگیدن و دفاع از اعتقاداتم و در عین حال تلاش برای فهمیدن آنچه غیرقابل تصور به نظر می رسد."  

امانوئل ماکرون تصریح کرده است که "نمیدانیم که آیا در شروع یا در میانۀ بحران هستیم." او ابراز امیدواری کرده است که اتحادیۀ اروپا به طور اضطراری صدها میلیارد یورو کمک مالی به ایتالیا و اسپانیا اختصاص دهد که بیشترین صدمات را در اثر اپیدمی کرونا متحمل شده اند.

رئیس جمهوری فرانسه سپس افزوده است که لحظۀ حقیقت فرارسیده و باید تصمیم بگیریم که آیا اتحادیۀ اروپا طرحی سیاسی است یا صرفاً طرح یک بازار اقتصادی است. در پاسخ به این پرسش، امانوئل ماکرون گفته است که به نظر او اتحادیۀ اروپا طرحی سیاسی و شرط دوام آن تحقق همین طرح است.

ماکرون همچنین ابراز امیدواری کرده است که کشورهای ثروتمند جهان بدهی های کشورهای آفریقایی را به حال تعلیق درآورند و از دل بحران حاضر اقدام های چندجانبه و همبسته ای برای کمک به کشورهای فقیر زاده شود که بیشترین آسیب را در اثر ویروس کرونا متحمل شده اند. با این حال، رئیس جمهوری فرانسه بعید ندانسته که بحران حاضر علاوه بر رکود اقتصادی، به بسته شدن مرزها، کاهش اعتماد ملت ها به دموکراسی نیز منجر شود، هر چند امانوئل ماکرون تأکید کرده است که در قیاس با رژیم های اقتدارگرا تنها رژیم های دموکراتیک قادر هستند به طور موثر علیه پاندمی کرونا بجنگند و مردمان را از بحران جاری جهانی بیرون آورند.   

رادیو بین المللی فرانسه