به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۹

گزارش سنای فرانسه :

کرونا شرایط از سرگیری گفتگوهای مخفیانۀ ایران با اسرائیل را فراهم کرده
صحن داخلی سنای فرانسه
کمیسیون امور خارجۀ سنای فرانسه سه شنبه ٢٨ آوریل با دعوت از "پییر رزو"، مدیر تحقیق در بنیاد تحقیقات استراتژیک مدرسۀ نظامی فرانسه، از او پرسید : "چگونه بحران ناشی از ویروس کرونا رژیم ملاها در ایران را تضعیف کرده؟" و "چرا ویروس کرونا با چنین سرعتی در ایران گسترش یافته است؟"

در پاسخ به این پرسش ها، پژوهشگر فرانسوی گفته است که بحران ناشی از ویروس "کووید١٩" بدون شک رژیم اسلامی ایران را در داخل تضعیف کرده، اما، نقش تهران را در منطقه قوی تر ساخته است، "زیرا، این بحران باعث گفتگوهای ایران با دولت های منطقه از جمله کویت شده و شرایط ازسرگیری گفتگوهای مخفیانۀ تهران با عربستان و اسرائیل را فراهم کرده است."

با این سخن، پژوهشگر دانشکدۀ نظامی فرانسه تلویحاً تأئید کرده که جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفتگوهای مخفیانه ای نه فقط با عربستان، بلکه با اسرائیل نیز داشته است.

به گمان "پییر رزو" اولین نشانه های شیوع ویروس کرونا در ایران در فوریه گذشته مشاهده شد و جمهوری اسلامی ایران بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارد و بسیاری در ایران و خارج از ایران معتقدند که آمار رسمی دربارۀ قربانیان ویروس کرونا گویای واقعیت نیست و شمار واقعی کشته شدگان کرونا در ایران بین چهار تا پنج برابر بیش از آمار رسمی است.

"پییر رزو" سپس افزوده است که مهمترین عامل گسترش ویروس کرونا در ایران همکاری تنگاتنگ این کشور با چین است. پژوهشگر فرانسوی افزوده است : با وجود تحریم های بین المللی علیه ایران، "چینی ها پیوندهای اقتصادی خود را با ایرانی ها حفظ کرده اند و همین سهم مهمی در شیوع گستردۀ ویروس کرونا در ایران داشته" و البته جشن های نوروزی نیز به گسترش اپیدمی کرونا در کشور شتاب بخشید.

پژوهشگر فرانسوی سپس گفته است "از این پس رابطه با چین به یک معضل در داخل خود ایران تبدیل شده است"، هر چند به دلیل تحریم ها رژیم ایران چاره ای جز ادامۀ این رابطه ندارد. پژوهشگر فرانسوی به نمایندگان سنای فرانسه گفته است که "منافع چین ایجاب می کند که ایران منزوی تر از همیشه بماند، تا دولت پکن بتواند در فرصت بعدی میوه های رسیده را بچیند، یعنی بازارهای اقتصادی ایران را بدون هیچ زحمتی تصاحب کند."

"پیر رزو" در ادامه افزوده است : "در قبال آمریکای دونالد ترامپ، راهبرد رژیم ایران این است که تا سوم نوامبر آینده، یعنی تا انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، منتظر بماند و اگر جو بایدن، نامزد دموکرات ها، در این انتخابات پیروز شود، تهران امیدوار است که آمریکا به توافق اتمی بازگردد و تحریم هایش را علیه جمهوری اسلامی ایران تعدیل کند."  

رادیو بین المللی فرانسه