به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۹

نیمی از تمام کسانی که در اروپا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند در مراکز نگهداری از سالمندان و مراقبت بودند

بی بی سی: رئیس منطقه اروپا سازمان بهداشت جهانی گفته که تقریبا نیمی از تمام کسانی که در اروپا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند در مراکز نگهداری از سالمندان و مراکز مراقبت زندگی می کردند.

دکتر هنس کلوگ در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که چنین چیزی "تصویری عمیقا نگران کننده" در ارتباط با افرادی که به مراقبت های درازمدت نیاز دارند، ارائه می دهد.

این مقام سازمان بهداشت جهانی همچنین گفته: "براساس ارزیابی های کشورهای اروپایی تا نیمی از افرادی که به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند در مراکز نگهداری و مراقبت زندگی می کردند." به گفته او "این یک تراژدی انسانی غیرقابل تصور" است.