به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۹

شعری از رضا مقصدی؛

ای بوی تو در هر غزلِ سعدی وُ «سایه»
                             گُلدسته‌ی دل، هستی وُ گُلبوسه‌ی گیلاس

                             من با تو چنانم که چمن، با نمِ باران.
                         با چشم تو هر آینه، با آینه‌هایم.
                             در باز کن! ای صبحدمِ تازه‌ی گیلان!

                             لبخندزنان، شعرِ ترِ جان وُ تنم باش!

                             ای بوی تو در هر غزلِ سعدی وُ «سایه»
                             عطرِ چمن وُ یاسمن وُ پیرهنم باش!