به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۱۵، ۱۴۰۰

حقوق بشر، آهنگ جدید استاد درخشانی

سارا حمیدی و مجید درخشانی این اثر را به مردم اوکراین تقدیم کردند

حقوق بشر 
تقدیم به مردم بی دفاع اوکراین 

سارا حمیدی و مجید درخشانی این اثر را به مردم اوکراین تقدیم کردند

چه متن زیبایی دارد و تاکید بر جهان‌شمول بودن موضوع حقوق بشر و ذاتی‌بودن این حق دارد.

هرآنكس كه دارد ز دانش خبر
گرامي شمارد حقوق بشر
بشر را حقوقي بود در سرشت
كه منشور آن را طبيعت نوشت
زِ هَر تيره و بوم و كشور بُوَد
بشر را حقوقي برابر بُوَد
بني آدم اعضاي يك پيكرند
كه در آفرينش ز يك گوهرند
مخواه از بشر بردگی، بندگی
كه آزاد بايد كند زندگي
حقوق بشر گر بود محترم
بر افتد ز گيتي نشان ستم
بني آدم اعضاي يك پيكرند
كه در آفرينش ز يك گوهرند

موسيقي : مجيد درخشاني
آواز : سارا حميدي
تنظيم : جواد شاهي
شعر: سعدي / ابراهيم صفايي