به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۱۶، ۱۴۰۰

آش شوری که روس‌ها هم دوست نداشتند


 آش شوری که روس‌ها هم دوست نداشتند