به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۱۷، ۱۴۰۰

نامه نسرین ستوده به دبیرکل سازمان ملل درباره حمله روسیه به اوکراین

 

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

در روزهای گذشته دنیا شاهد تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین بود که قریب ۳۰ سال پیش با رعایت کلیه ی قواعد حقوق بین الملل، اعلام استقلال کرده است.

اوکراین نیزبا مقاومت قابل تحسینی در مقابل این تجاوزایستاده است.مردمی که نمی خواهند بی سر و صدا زیر پوتین های متجاوزان له شوند و این خود ندایی است به جهانیان تا به کمک آن ها بشتابند. من به عنوان زنی که در کشوری زیسته ام که ۸ سال تمام مستقیما درگیر جنگ بوده است، می توانم وحشت ناشی از جنگ و خشونت عریان علیه انسان های بی دفاع را تصور کنم و وحشت خود از تجاوزی چنین بی پروا را به شما اعلام کنم. این جنگ نبردی بین دمکراسی و دیکتاتوری است،اما خوشبختانه مردم اوکراین در این نبرد تنها نیستند و دنیا با نگرانی زیادی به کمک اوکراین شتافته است.

در این جنگ، مردم معترض روسیه که هزینه های جنگ را پرداخت می کنند نیز مورد سرکوب قرار می گیرند و کسانی چون الکسی ناوالنی به عنوان معترضی تاثیر گذار درزندان است. در عین حال حافظه ی تاریخی مردم جهان به یاد می آورد که “اراده ی آهنین” هیتلر با اراده ی عمومی مردم جهان شکسته شد.

من اظهارات قابل تحسین شما را در آغاز حمله ی پوتین شنیدم، “به نام انسانیت” والاترین فراخوانی که شما انجام دادید. اما متاسفانه متجاوز گوش شنوایی در این خصوص نداشت. او برای شرافت، آزادی خواهی و استقلال طلبی مردمان اوکراین و جهان حسابی باز نکرده بود.

من نیز مثل میلیون ها انسان در سراسر جهان از این تجاوز گستاخانه وحشت زده ام و در همبستگی با مردم اوکراین و ایستادن در کنار آن ها اظهار می دارم که صلح جهانی بدون ایستادگی در مقابل تجاوزنظامی روسیه و حمایت از اوکراین بی معناست. از این رو از جنابعالی تقاضا دارم از کلیه ی ظرفیت های بین المللی برای پایان دادن به این تجاوز آشکار استفاده فرمایید.

با آرزوی پایان همه ی جنگ ها

نسرین ستوده

ایران- تهران

اول مارس ۲۰۲۲