به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۴، ۱۴۰۰

پایان یک سکوت؛

  از این به بعد طوری می‌زنم که جای کتک باقی نماند

زنان بسیاری در سراسر دنیا تنها به علت جنسیت‌شان خشونت و تهدید جانی را تجربه می‌کنند. گروه بزرگی قربانی خشونت مردان اطراف خود می‌شود. 

دویچه وله فارسی به سراغ یک زن ایرانی رفته تا با او درباره آنچه از سر گذرانده، صحبت کند. 

0 seconds of 0 secondsVolume 90%
تماشای ویدیو06:55