به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۹، ۱۴۰۱

صحبت‌های بی‌سابقه فائزه هاشمی:

خامنه‌ای شخصا هنگام تولد یاعلی گفته!

صحبت‌های بی‌سابقه فائزه هاشمی: