به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۴۰۱

یادی هم کنیم از یخچال خالی آقای قالیباف

 سخنان آقای قالیباف و دغدغه «یخچال خالی» در روزهای انتخابات ریاست جمهور که این روزها دوباره دست به دست می شود

place.jpg