به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۴۰۱

نیره دلشاد،دختر ورزشکار کنگانی در یک حمله شجاعانه مردان جمهوری اسلامی را لت و پار کرد

نیره دلشاد،دختر ورزشکار کنگانی

مردان جمهوری اسلامی را لت و پار کرد