به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۰، ۱۴۰۱

«آی، آی، بپاخیز»، ترانه جدید پینک فلوید در حمایت از اوکراین

گروه اسطوره ای پینک فلوید پس از سه دهه، آهنگی جدید منتشرکرد. قطعه جدید در حمایت از مردم اوکراین ساخته و تدوین شده است. نام این قطعه Hey Hey, Rise Up، آی آی، بپا خیز، است.