به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۳، ۱۴۰۱

واکش بابک امیرخسروی به یادداشت عمویی

 
بابک امیرخسروی:
- پوتین در خیال احیای ولیکاروس (روسیه کبیر) است. بقیه داده ها.. بهانه است.
-عمویی آشکارا زلنسکی را با هیتلر مقایسه‌ می کند و جوانمردانی ‌که برای دفاع از میهن شان جان می بازند فاشیست ها می انگارد! و ناگفته پوتین را پرچمدار آزادی و رهایی بخش از دست این فاشیست های اتمی می پندارد!
جز تاسف چه می شود گفت؟!

بابک امیرخسروی بیش از هفت دهه از عمرش را در فعالیت سیاسی گذراند و به عنوان یکی از رهبران سابق حزب توده، فراز و فرود بسیاری را پشت سر گذاشت. او در چهل سال اخیر، تاریخ حزب توده و چپ ایران را مورد بررسی انتقادی قرار داد و به حمایت از سوسیال دموکراسی روی آورد. بابک در آستانه صد سالگی ذهنی همچنان فعال و نقاد دارد. او از سقوط کسانی مانند عمویی، غمگین است. دو یادداشتی را که در زیر می خوانید، در لیست داخلی اتحاد جمهوریخواهان ایران نوشته است. از او اجازه خواستم که یادداشت ها را با حذف نام مخاطبان منتشر کنم. با گشاده روئی پذیرفت . امیدوارم که سایت ها و شخصیت های آزادیخواه با بازنشر یادداشت های بابک امیرخسروی کمک کنند تا کسانی به نام چپ و ایرانی، بیش از این آب به آسیاب دشمنان آزادی و انسانیت نریزند.

***

سلام!
در‌ کمال شگفتی حتی با نا باوری، فراخوان محمد علی عمویی در حمایت از لشگر کشی و تجاوز روسیه به کشور مستقل و عضو سازمان ملل اوکراین‌ را خواندم.‌ به گمانم حتی افراطی ترین جریان یا‌ نشریه ای در جمهوری اسلامی‌ با چنین بیان بی پرده و روشنی‌، در حمایت از لشگر کشی پوتین موضع نگرفته باشد!
خلاصه کلام او این است که در اوکراین فاشیسم آن هم از نوع اتمی، دوباره زایش یافته است! می‌‌گوید اکنون فاش شده است که ۱۵پایگاه‌ اتمی وجود دارد. عمویی لشگرکشی روسیه به اوکراین را‌اقدامی برای دفع خطر اتمی که روسیه وجهان را تهدید می‌کند می پندارد. و برای دفع خطر اتمی اوکراین از اقدام‌ پوتین حمایت می کند! می گوید دفع این خطر اتمی بستگی به سرانجام نبردی دارد که اکنون در جریان است! بدیهی است که منظور از نبرد در جریان همین تجاوز نظامی است که پوتین راه انداخته و درحال کشت و کشتار مردم و ویرانی این کشور است!
عمویی از ۱۵ پایگاه اتمی صحبت می کند که گویا اکنون کشف شده است! گویی این ۱۵ پایگاه را دولت اوکراین در همین  دو سه ‌دهه ای که استقلال کسب کرده است و آن نیز مخفیانه ساخته است!
آیا عمویی ‌واقعاً این چنین بی خبر است که نمی‌داند اين پایگاه ها در زمان اتحاد شوروی ساخته شده و به هنگام استقلال اوکراین روس ها تمام دستگاه های ساخت بمب هسته ای این پایگاه ها را با خود به روسیه منتقل کرده اند و جز ساختمان های خالی از وسایل فنی چیزی بر جای نگذاشته اند؟
عمویی بیاد جوانی وجبهه ضد فاشیستی آن ایام که علیه هیتلر بود می افتد و خواهان آنست که هم اکنون جبهه‌ ضد فاشیستی دیگری، لابد به رهبری پوتین، از سر گرفته شود!
عمویی آشکارا زلنسکی را با هیتلر مقایسه‌ می کند و جوانمردانی ‌که برای دفاع از میهن شان جان می بازند فاشیست ها می انگارد! و ناگفته پوتین را پرچمدار آزادی و رهایی بخش از دست این فاشیست های اتمی می پندارد!
جز تاسف چه می شود گفت؟!

بابک
06 03 2022


آقای.... سلام.
گوهر نوشته پیشین شما این است که چون‌ روسیه‌ به طور علنی و رسما مورد تهدید است، پس تجاوز نطامی روسیه به اوکراین وکشت و کشتار ها تخریب ساختمان ها ویرانی یک کشور و آواره کردن ميليون ها زن و کودک و کهنسالان‌ قابل فهم است. مثالی هم که از آمریکا و مکزیک می‌زنید کاملا کنه فکری و پایه ‌نطام‌  فکری شما را به روشنی بازتاب میدهد.
با چنین استدلالی،‌از برای چی در ابتدای‌ نامه تجاوز پوتین به اوکراین را غیر قانونی می دانید؟
آقای .... ،‌‌ممکن است بفرمایید بر پایه کدام‌ داده های معتبر، تمامیت‌ ارضی روسیه مورد تهدید قرار داشت که روسیه به ناچار دست به یورش وتجاوز نطامی به‌ اوکراین  زد؟
آیا اين فاکت که حتی علی رغم تجاوز آشکار روسیه و با وجود اصرار و گله زلنسکی از آمریکا و اروپا این ‌کشورها‌ از هرگونه دخالت نطامی و رودررویی با ارتش روسیه خودداری می کنند، برای نشان دادن بی پایگی  نطر تو مبنی بر اینکه روسیه مورد تهدید رسمی و مستقیم ‌ناتو وغرب  قرار داشت، کافی نمی دانی؟
ناراحتی از این که پس از تجاوز ارتش روسیه به اوکراین، و تصرف بخش هایی از این کشور که تنها با مقاومت دلیرانه مردم از پیشرفت های روس ها جلوگیری شده است چرا آمریکا و اروپا کمک نطامی دفاعی به اوکراینی ها می کنند و به‌ این ترتیب‌،می  گذارند به‌ جنگ و کشت و کشتار منجر شود!
آقای ....! قبول داری که روس ها تجاوز کرده اند. بی ‌تردید می دانی که یک‌ جنگ نابرابری در جریان است. دومین ارتش جهان بر کشور ضعیف  وتازه نفس اوکراین حمله کرده ‌است ،از آسمان و زمین و بی رحمانه می‌کشد و نابود می کند.
اگر به مردمی که از اب‌ و خاک خود دفاع می‌کنند، یاری نشود، نتیجه اش صلح نیست. اشغال اوکراین است. چگونه باور کنم که رفیق ....این بدیهیات را نمی داند؟
شما که به مراتب بیشتر از من در جریان اخبار هستید چگونه گفته های صریح ومکرر پوتین از یادتان رفته است که در نظام فکری او اوکراین کشوری ساختگی است و بخشی از روسیه بوده است!
پوتین در خیال احیای ولیکاروس (روسیه کبیر) است. بقیه داده ها که بسیاری حقیقت هم‌ دارند، بهانه است. شما چرا در این دام افتاده اید؟
اگر در برابر این تجاوز مقاومت‌ نشود ‌‌و چنانچه من گفته ام تو دهنی به ‌‌پوتین زده  نشود تا او بفهمد‌ که ‌قادر به تصرف اوکراین نیست، صلح برقرار نخواهد شد.
گام نخست آتش بس و برگشت ارتش روس به سرحدات اوکرایین است.
رفیق ارجمندم! در پایان گر عرص کنم که اگربار دیگر در یادداشت اخیر ت به آقای .... اسم از من نبرده بودی، این توضیحات را نمی دادم. راست اش بی فایده می دانم.

ارادتمند بابک
۰۶/۰۴/۲۰۲۲


منبع: فیسبوک احمد پورمندی

برگرفته از سایت ایران امروز