به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۷، ۱۳۹۱

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک:
در حمایت و همبستگی با ثمین احسانی معلم کودکانِ محروم از تحصیل

ثمین احسانی معلم کودکان کار، کودکان خیابانی و کودکان افغانی محروم شده از تحصیل به جرم داشتن مذهب بهایی و فعالیت در حمایت از کودکان و دفاع از حقوق برابر برای همه شهروندان ایران ، در بیداگاه رژیم اسلامی به ریاست قاضی جنایتکار مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، معروف به (حا ج ناصر یا ناصریان جلادِ هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت ) محکوم به پنج سال حبس تعزیزی روانه زندان می شود.
ثمین که خود قربانی تبعیض و نابرابری حقوق شهرونیرژیم اسلامی ایران است و خود محرومیت از ادامه تحصیل در دانشگاهها برای شهروندان بهایی را تجربه کرده است ، در صدد برآمده تا با امکانات شخصی و محدود خود به یاری کودکان محرم از تحصیل بشتابد، اما
  خفاشان تاریک اندیش و خرافه پرستان کوردل تحمل دیدن این شمع کوچک علم ودانش را نداشته و به همین سسب بیش از یک سال است ثمین و دوستان و خانواده اش را در وضعیت نگران کننده و بلا تکلیفی و با قید ضمانت و وثیقه سنگین در بین زندان و بیدادگاهای رژیم سرگردان نمودند. اکنون ثمین روانه زندان میشود تا 5 سال از زندگی گرانبهای خود را تقدیم راه آزادی و برابری ، آگاهی و علم دانش کند. دفاع از ثمین احسانی دفاع از حقوق برابرشهروندی و دفاع از حق تحصیل عمومی برای همه مردم ساکن ایران، بدور از تعلقات مذهبی، سیاسی، ملی ، نژادی و جنسی است. دفاع از ثمین و سایر فعالین کودک دفاع از ارزشهای انسانی است که مردم ایران دها هزار تن از بهترین فرزندان خود را تقدیم آن کرده اند. ازاین جهت کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک تلاش خود را جهت افشاء عمل جنایتکارانه رژیم اسلامی ایران و آزادی بی قید و شرط ثمین و سایر فعالین حقوق کودک و شهروندان بهایی ایران می نماید. ما ضمن حمایت از کمپین "حمایت از ثمین" که به ابتکار سایت گزارشگران برپا شد. سعی می کنیم گزارش کاملی از وضغیت ثمین وسایر عزیزانی که به اتهامات مشابه در زندان به سرمی برند، به سازمانهای مدافع حقوق بشر و احزاب و سازمانها دانمارکی ارائه دهیم و از کمپین دفاع از ثمین احسانی حمایت میکنیم. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی از همه عزیزانی که در این سالها ما را یاری رسانیده اند تقاضا میکند در جهت تقویت این کمپین خبر رسانی کنید و مشترکا برای اقدامات مناسبتر دست بکار شویم .

ثمین احسانی و سایر زندانیان سیاسی، مذهبی وعقیداتی بی قید و شرط آزاد باید گردند
زنده باد آزادی و برابری
سرنگون باد رژیم اسلامی ایران
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک . 09.012. 26