به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۷، ۱۳۹۱

روزنامه اطلاعات هفتم مهر ماه سال ۱۳۳۱ (دیروزنامه)
مصدق با بدرقه مردم ، راهی دیوان دادگستری بین المللی شد
 ساعت هفت و نیم صبح هواپیمای حامل آقای نحست وزیر و همراهان از فرودگاه مهرآباد پرواز کرد تا اعضای هیات ایرانی را برای شرکت در دیوان دادگستری بین المللی به آمستردام برساند.

از لحظه‌ای که دکتر مصدق وارد فرودگاه شد تا ساعاتی که هواپیما به راه افتاد روی هم رفته قریب به سه ساعت طول کشید.

ساعت چهار و نیم بعد از نصف شب بود که نخست وزیر در حالی که لباس سورمه‌ای رنگ خود را به تن داشت از پله‌های عمارت اندرونی منزل خویش پایین آمد و به کمک مستخدم مخصوص به طرف اتومبیل به راه افتاد. از یک ربع قبل رییس شهربانی در اطاق پذیرایی انتظار او را می‌کشید و وقتی دکتر به او هم رسید سلام علیک کرد.

برگرفته از سایت عصر ایران، تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۹