به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۱


اندوه و تسلیت
در سوگ دکتر خسرو سعیدی
عضو هیئت اجرائی جبهه ملی ایران
و از اعضاء برجسته ی حزب ایران

با کمال تاًثر و اندوه از درگذشت همرزم عزیزمان، دکتر خسرو سعیدی، از اعضاء برجسته ی حزب ایران و عضو هیئت اجرائی جبهه ملی ایران با خبر شدیم.
دکتر خسرو سعیدی که از ابتدای جوانی به حزب ایران پیوسته و پس از تاًسیس جبهه ملی ایران به فعالیت های آن وارد شده بود، یکی از کادرهای برجسته، اصولی و صاحب اندیشه ی حزب ایران و جبهه ملی ایران بود که تمام سالیان زندگی خود را در راه آرمان های نهضت ملی ایران و رهبر و بنیادگذارآن، دکتر محمد مصدق صرف کرده بود.


یکی از خدمات او به نهضت ملی گردآوری خاطرات زنده یاد الهیار صالح از زبان خود او بود که به صورت کتابی در دو مجلد منتشر شد و کار مهم دیگر او در این زمینه مشارکت در انتشار خاطرات مهندس احمد زیرک زاده بود که تحت عنوان پرسش های بی پاسخ در باره ی سالهای استثنائی انتشار یافت.


خسرو سعیدی زاده ی تبریز و به شعر و ادبیات فارسی بسیار علاقه مند بود و نیز به شاعران زادگاه خود چون شهریار عشق می ورزید. او شخصیتی وزین بود که در مباحثات و موضع گیری های خود رفتاری بسیار صمیمانه، اصولی و جدی داشت.


سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این دوست و همرزم ارجمند و گرانقدر را به خانواده ی محترم آن زنده یاد، به یاران و همرزمان حزب ایران و جبهه ملی ایران و به ملت ایران تسلیت گفته خود را در غم آنان همدرد و شریک می داند.

پنج‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹۱ -  ۶ سپتامبر ۲۰۱۲


سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده