به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۱

از هرپنج جوان در اروپا، یکی قادر به خواندن و نوشتن نیست
اینکه همه شهروندان اروپا باسوادند، خالی از حقیقت است. روز بین المللی سوادآموزی شاهد بر این است که از هرپنج جوان پانزده ساله در اروپا، یکی قادر به خواندن و نوشتن نیست. چندی پیش، اتحادیه اروپا، هیاًتی را مامور رسیدگی به این معضل و راه حل آن کرد که پیشنهاد کرده اند در میان سایر اقدامات، کمک بیشتری به آموزشگاهها داده شده و نیز در مناطق و محله های غیر معمول کتابخانه هایی هر قدر کوچک ایجاد شود. انجمن بلژیکی ُخواندن و نوشتن ُ که کلاسهای سواد آموزی دائر کرده است می گوید مشکلات تازه ای برای بیسوادان بوجود آمده است:


“نیاز جوامع گسترش یافته است، و آن بیسوادی کلمات و زبان تکنولوژی است. برای مثال، ما بیش از پیش باید برای امور بانکی و خریدن بلیط قطار و دیگر اقلام، از ماشینهای خودکار استفاده کنیم. بنابراین باید خواندن و نوشتن را به نواحی جدیدی بسط دهیم.”

یکی از شهروندان شهر لیژ در بلژیک، نقاشی است که تا قبل از تصادفی که او را از ادامه تخصصش باز داشت، با اندک سوادش امورش را می گذراند. با رویارویی با مسئله کم سوادی، تصمیم گرفت به انجمن سواد آموزی مراجعه کند. او به یورونیوز گفت:

“[برای پنهان کردن بیسوادیم] تظاهر می کردم. می گفتم عینکم را نیاورده ام، کاغذم یادم رفته، یا حتی دستم را باند پیچی می کردم. حالا حس می کنم دوباره مثل پروانه متولد شده ام. مثل بقیه شده ام.”

یورونیوز