به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۹۱

دکتر خسرو سعیدی عضو هیات اجرایی جبهه ملی ایران
 و حزب ایران در گذشت.

خسرو سعیدی تدوین کننده اصل 29 قانون اساسی جمهور اسلامی ایران (که در مورد لزوم حمایت از بازنشستگان ، بیمه بیکاری و از کارافتادگی و تامین حداقل خدمات همگانی بیمه درمانی توسط دولت بحث می کند) 11 شهریور در تهران در گذشت.
وی در سال 1314 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد و تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر به پایان رساند .


خسرو سعیدی که دانش آموخته رشته حقوق در مقطع دکترای دانشگاه تهران بود ، از سال 1340 به استخدام سازمان بیمه های اجتماعی کارگران درآمده و تا سال 1362 مسئولیت های؛ ریاست شعبه، ریاست اداره بیمه بیماری و کمک های قانونی، مدیریت منطقه فارس و بنادر، معاونت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در امور فنی و عضویت در هیات مدیره سازمان را به عهده داشت.


فعالیتهای سیاسی سعیدی به سال 1328 و عضویت در حزب ایران و سپس جبهه ملی ایران باز می گردد. وی در سال 1340 مسوولیت دونشریه دانشجویی جوانان سوسیالیست و پیام دانشجو را برعهده گرفت. اما دوری جستن های مداوم وی از تند روی های مرسوم آن زمان باعث شد تا از سوی حزب ایران به همراه چند تن دیگر برای تشکیل و بازسازی کمیته استان تهران انتخاب شد.


به اعتقاد گروهی عملکرد بدور از جنجال وی در همین دوران هم سبب شد تا او که یکی از جوانترین اعضای حزب به شمار می آمد به سمت منشی کنگره هشتم برگزیده شود . سعیدی در جبهه ملی پنجم نیز به عنوان عضو شورای مرکزی فعالیت های بسیار انجام داد و در سال 1382 به اتفاق حسین راضی و حسین شاه حسینی مسوولیت برگزاری انتخابات پلنوم الله یار صالح را برعهده گرفت . او در این کنگره از طرف شرکت کنندگان به عضویت در شورای مرکزی انتخاب شده و ازسوی اعضای شورای مرکزی به سمت عضویت در هیات اجرایی منصوب گردید .


از خسرو سعیدی مقالاتی در زمینه های تاریخی و ادبی در مجلات بخارا،حافظ ،ایرانمهر و ... منتشر گردیده است. او دارای تالیفاتی در خصوص زندگینامه الله یار صالح ، مهندس زیرک زاده ( پرسش های بی پاسخ در سالهای استثنایی ) ، ن‍ف‍ت‌در ای‍ران‌: ن‍گ‍رش‍ی‌در ش‍ن‍اخ‍ت‌دگ‍رگ‍ون‍ی‍ه‍ای‌ن‍ف‍ت‍ی‌ای‍ران‌(از اس‍ت‍ث‍م‍ار ت‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌م‍ل‍ی‌) و ... نیز هست .

«احترام آزادی» درگذشت آقای دکترخسروسعیدی عضو هیات اجرایی جبهه ملی ایران و حزب ایران را به بازماندگان آن زنده یاد و هواداران نهضت ملی ایران تسلیت می گوید.  
بازگشت همه به سوی اوست
با اندوه فراوان وتاسف بسیار درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی،ازپیروان صدیق ودیرپای دکترمحمدمصدق رهبرنهضت ملی ایران،عضوقدیمی حزب ایران وعضوشورای مرکزی وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران رابه اطلاع هم اندیشگان ویاران ارجمند میرساند. اوعمری در راه آزادی واستقلال واعتلای این مرز وبوم بدون کمترین خودشیفتگی وبااعتقاد کامل به موازین کارجمعی وتشکیلاتی تلاش نمود. یادش گرامی وراهش پر رهرو باد .

مجلس ترحیم آن زنده نام روز پنجشنبه 16 /6 /91 ازساعت 4 تا5/5 بعدازظهر درمسجدجامع شهرک غرب واقع در روبروی مجتمع میلادنوربرگزار میگردد.

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام-الهه امیرانتظام-فرهادامیرابراهیمی-محمداولیائی فرد-علیرضاافشاری-عبداله ازدوجینی-مصطفی آجودانی-مهندس بامدادارفع زاده-عارف ایرانی-مهندس غلامرضااربابی-فرهاداعرابی –مهندس نیماآجودانی-دکترمحمودامامی-دکترحسین اعرابی-احمدآریان فرد-مهندس محمداویسی-دکترجهانگیرایران پور-رضاانصاری-پرفسورحسن امین-جمال اسکوئی-اسماعیل اسدی-فریال اویسی-مهندس حسن ایزدی-اسماعیل اربابی-دکترسعیدآل آقا-مهندس فریدون آغاسی-دکترهرمیداس باوند-مهندس مرتضی بدیعی-دکترجهانشاه برومند-پوراندخت برومند-فرهادبیشه ای-مهندس مهران بختیاری-اکبربهشتی-دکتراحمدبهنیا-ترانه برومند-محمدبهزادی-علی بهمنی قاجار-تیردادبنکدار-رحیم بنانی-محمدبسته نگار-منظربرومند-محمدبهمنی قاجار-دکتربهروزبرومند-فاطمه پیمان (راضی)-دکترحبیب الله پیمان-مسعودتوانگر-هادی تفنگ چی-کیومرث تات-دکترپرویزتمامی-محمدباقرتوانا-دکترناصرتکمیل همایون-روح الله جیره بندی- دکترنصرالله جمشیدی-سمیراجمشیدی-حسن جدلی-بیژن جانفشان-دکترمحمدحریری-محمدرضاحاتمی-مهندس سعیدحجازی-دکترجعفرحاکم زاده-عیسی خان حاتمی-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکترعلی حاج قاسمعلی-فرشته خاکی پور-دکترمحمدعلی خزائی-دکترعبدالله خنجی-فرزادخرمشاهی-غلامحسین خیر-مهندس فیروزه خرمشاهی-مهندس هوشنگ خیراندیش-مهندس حمیدرضاخادم-محمدخادمی-علیرضاخیاط زاده-اکبرخرازی-دکترمنوچهرخلیل زاده مقدم-مهندس هوتن دولتی-جمال درودی-فریبادرودی-سعیددرودی-سیاوش دیباج-داوددرگاهی-حسین ریاحی

-مهندس آرش رحمانی-علی راضی-بهمن رضاخانی-رضارئیس طوسی-حسین رفیعی-پرویزریسمانچیان-اصغرریسمانچیان-علی روجیل-بهنام رسولی مهربانی-مهندس محمودزندیان-حسین زندی-مهندس کورش زعیم-مرتضی زندی-دکتراحمد ساعی -حاج محمد ساعی- دکترشاهین سپنتا-حسین سکاکی-هومن سکاکی-مرتضی سمیعی-سیدمحمدسجادی-طالب سعادت-مهین سروری-ژیلاسربازی-خسروسیف-مهردادسیدعسگری-ابراهیم شاکری-علی شجاع-حسین شاه حسینی-حسن شهیدی-جوادشرف الدین-احمدشهناصری-توران شهریاری-مهندس هوشنگ شغفی-مهندس ناصرشیرازی-مهندس حسین شاه اویسی-موسی شیخ زادگان-محمدشهیدی-امیرشیخ الاسلامی –

کاوه صمدی-دکترهوشنگ صارمی-جمشیدصمدی-سیدعباس صادقی-مهندس هاشم صباغیان-یوسف صحفی-مسعودصفاریان-دکترایرج صراف-عطاء ضیاء دوستان-رضاضیاء دوستان-مهندس مجیدضیائی-امیرطیرانی-طاهره طالقانی-حسین طاهری-مهندس حسین عزت زاده –مهندس احسان عزت پور-محمودعمرانی-پیمان عارف-دکتراسماعیل عجمی-احمدعسگری راد-محمدرضاعالم زاده-اکبرغضنفری-سالارغضنفری-اسماعیل فراهانی-منصورفرهومند-اکبرفهیمی-خلیل فردوسی-مصطفی فاضلی-دکترابوالقاسم فروزان-محمودفیض پور-اصغرفنی پور-سرلشکربازنشسته ناصرفربد-دکترمحسن فرشاد-دکترباقرقدیری اصلی-حسن قدیانی-حسن قوام شهیدی-مصطفی قاسمی-علی قادری-دکترنظام الدین قهاری-کاوه کشاورزی-فریدکسروی-جعفرکسمائی-دکترمنوچهرکیهانی-محمدکریمی-ناصرکمیلیان-قاسم کیازند-دکتررضاگل نراقی-اصغرگیلانی پور-مهندس علی اصغرگل سرخی-رضالطفی پور-منوچهر ملک قاسمی-دکترحسین موسویان-دکترمهدی مویدزاده-نعمت الله میرعظیمی-پریچهرمبشری-پرفسورصادق مسرت-ابراهیم منتصری-هرمزممیزی-دکترعلی موسوی-مهندس علی محمدی-محمدملک خانی-جمشیدمیرعمادی-دکترپوریامطهری-مرضیه مرتاضی لنگرودی-ضیاءمصباح-ناصرمغازه ای-بابک مغازه ای –دکتربیژن ملک احمدی-مهندس علی اکبرمعین فر-مسعودملکی-منوچهرملکی-دکترمرتضی مصفا-دکترحسین مجتهدی-حمیدمنزه-عباس مازندرانی-فرزین مخبر-رشیدمظفری سردشتی-دکتررضامعظمی-مهندس محسن مقدس زاده-امیرمسعودموگوئی-دکترآذین موحد-مهندس بابک موسوی-دکتربهمن مشفقی-فریدون ملک فرنود-میثم نظمی-حمیدمهدویان-عباس میرخانی-حمیدرضامسیبیان-مهندس بهرام نمازی-دکترمحمودنکوروح-دکترمجتبی نیک نژاد-دکترعلی اکبرنقی پور-ابوالفضل نیماوری-محمدحسین نصیری کهنموئی-داریوش نیماوری-عباس همایونی-ناصرهاشمی-حمیدرضاهمایونی-رسول هروی-دکترجمشیدوحیدا-مهرگان وثوق-اسماعیل ورزندی-مهدی یوسفی-مهندس حبیب یکتا-دکترشکرالله یوسفی-لطف الله یوسف قهاری.