به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۱


بابک داشاب پس از تحمل ١٠٠٠ روز حبس از زندان اوین آزاد شد

به گزارش صفحه فیس بوک "بابک داشاب را آزاد کنید"، این زندانی سیاسی روز سه شنبه ٤ مهرماه پس از تحمل هزار روز حبس و با پایان دوره محکومیتش از بند ۳۵۰ اوین آزاد شد.

این فعال سیاسی چند روز پس از عاشورای ۸۸ در محل کارش توسط اطلاعات سپاه بازداشت وبه بند ٢الف منتقل شد. اتهام داشاب شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری و از جمله عاشورای ٨٨ عنوان شده بود.

بابک داشاب در دوره بازداشت وبازجویی دربند ۲الف شکنجه شده بود .
وی در مرحله بدوی دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد انجام جرایم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به تحمل ٦ سال حبس محکوم شده بود. رای که در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۵۴ تجدیدنظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد ارجاع شد و نهایتا حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از ۶ سال به ۵ سال کاهش یافت. بخشی از باقیمانده محکومیت زندان وی نیز در عیدفطر سال گذشته کاهش یافت.

داشاب که دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است طی دوره حبس خود دربسیاری از اعتراضات زندانیان سیاسی سبز شرکت داشت واز جمله امضا کنندگان بیانیه های مهمی همچون تحریم انتخابات مجلس نهم بوده است.