به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۱

نيمي از مبتلايان به سرطان پستان
به موقع مداوا نمي‌شوند

مطالعات يك پژوهشگر نشان مي‌دهد: نيمي از زنان ايراني مبتلا به سرطان پستان به موقع تحت مراقبت‌هاي پزشكي و درمان قرار نمي‌گيرند.

دكتر ماندانا ابراهيمي كه اين پژوهش را در پژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي انجام داده است، درباره اين پژوهش به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: مطالعات بر روي بيماراني كه طي دو سال به پژوهشكده و مركز درمان مراجعه كرده‌اند، نشان مي‌دهد 43 درصد از آنها با تاخير در آغاز درمان مواجه‌ هستند.
وي توضيح داد: اين مطالعات همچنين نشان مي‌دهد 23.6 درصد از بيماران هنگام نخستين مراجعه به پزشك، تاخير داشته‌اند و نيز 30.3 درصد از پزشكان نيز نخستين دوره درمان مبتلايان را با تاخير آغاز كرده‌اند.

معاون پژوهشي پژوهشكده سرطان پستان با اشاره به تاخير درصدي از پزشكان در آغاز دوره درمان، خاطرنشان كرد: تاخير پزشكان و سيستم بهداشتي – درماني از مشكلات مرتبط با سرطان پستان است كه براي حل اين مشكل بايد برنامه‌هاي بازآموزي گروه‌هاي پزشكي پس از فارغ‌التحصيلي جدي‌تر گرفته شود.

ابراهيمي افزود: تاخير در تشخيص و درمان سرطان پستان، منجر به پيشرفت بيماري و افزايش مرحله بيماري مي‌شود كه اين ميزان عوارض ناشي از بيماري و مرگ ومير را افزايش مي‌دهد.

به گفته وي كه تحقيقات خود را بر روي 233 نفر از بيماران مراجعه كننده به مركز درمان پژوهشكده سرطان پستان انجام داده است، سطح تحصيلات مهمترين عامل تاثيرگذار بر زمان مراجعه بيماران به پزشك، پس از ظاهر شدن نخستين علائم بيماري است و سن بيماران نيز مهمترين عامل تاخير پزشكان در آغاز درمان به شمار مي‌رود.

ابراهيمي همچنين توضيح داد: افزون بر اين عواملي همچون نوع علامت، سن، ميزان حمايت، مسائل اجتماعي و امكانات تشخيص و درماني نيز در تاخير بيمار و سيستم درماني دخالت دارند.

اين پژوهشگر با اشاره به اينكه دليل تاخير در آغاز درمان بيماري و نيز ميزان آن در كشورهاي مختلف متفاوت است، اظهار كرد: بررسي ميزان تاخير در مراجعه و درمان بيماران و نيز بررسي علتهاي آن مي‌تواند در يافتن و طراحي راهكارهايي براي كاهش اين عوامل، در نتيجه كاهش ميزان تاخير و در نهايت كاهش عوارض و مرگ ومير ناشي از بيماري موثر باشد.