به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۱

درخواست تحریم هتل احمدی نژاد در نیویورک
روزنامه آمریکائی «نیویورک پست» گزارش داد که فعالان مخالف دولت ایران از هم اکنون در فعالیتند تا از دست‌یابی هیئت ایرانی همراه محمود احمدی‌نژاد به هتل‌های نیویورک ممانعت کنند.

یک گروه از فعالان سیاسی خواهان تحریم هتلی شدند که قصد دارد خدمات لوکس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی به هنگام اقامت دراین شهرارائه نماید.

به نوشته این روزنامه، دفترریاست جمهوری اسلامی هتل مجلل وارویک را درخیابان ششم نیویورک برای مدت برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل ذخیره کرده است.

یک عضو گروه «اتحاد علیه ایران اتمی» دراین باره گفته است که این دومین سال در این نزاع است که احمدی نژاد درهتل وارویک نیویورک اقامت می گزیند.

وی گفت: اینکه سرویس های امنیتی آمریکا ازپول مالیات دهندگان آمریکائی برای حفظ امنیت احمدی نژاد هزینه می کنند یک بی حرمتی واقعی است.

او افزود: گروه اتحاد علیه ایران اتمی درنظردارد به هنگام اقامت احمدی نژاد دراین هتل درمقابل آن دست به تظاهرات بزنند.