به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۱

به یاری زلزله زدگان بشتابیم
هموطنان عزیز،
جبهه ملی ایران در راستای اقدامات انجام شده سابق در بازسازی مناطق زلزله زده کشورمان ازجمله در بوئین زهرا، بجنورد، طبس و بم اینک مصمم است که برای کمک به بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان نسبت به ساختن مدارس و درمانگاه درمناطق مورد نیاز اقدام نماید.
  و بدیهی است که یاری هموطنان را در پیشبرد این مقصود انسانی و ملی ارج می نهد.

به منظور جمع آوری کمک های مردمی حساب جاری شماره 0108815199003 دربانک ملی ایران شعبه خیابان میرزای شیرازی مشترکا به نام خانم دکترلقااردلان (وزیری) وآقایان ادیب برومند،حسین شاه حسینی و دکترحسین موسویان افتتاح گردیده است. هموطنان ارجمندمیتوانند ازطریق کلیه شعب بانک ملی ایران همیاری خودرا به این حساب واریز فرمایند.