به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۱

شعری از مهدی اخوان ثالث در مدح دکتر محمد مصدق

استاد مجید درخشانی و پوریا اخواص ؛ تصنیف تسلی و سلام