به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۱

تسلیت به مناسبت درگذشت آقای حسن نزیه

هم میهنان گرامی


خبر در گذشت آزاد مرد مبارز حسن نزیه موجب تالم و تاسف ایران دوستان گردید ضمن تسلیت به خانواده گرامی نزیه و ملت ارجمند ایران بویژه هم میهنان غیور و دلاور آذربایجان امیداست ملت ایران برای شادی روان تمامی جانباختگان راه آزادی و مردمسالاری تا آزادی سرزمین ورجاوندمان ایرانزمین از زیر سلطه دستاربندان خون آشام ، اختلافات را که خواست دشمنان آزادی است کنار گذاشته دست به دست هم داده به مبارزه خود تا برقراری آزادی و دادگری ، در سایه نظامی مردمسالار که خواست یک صد ساله ملت ایران است برسیم

سرهنگ حسین فروزین ، فرید مهران ادیب ، فرزین مهران ادیب ، مصطفی شمس الدینی ، هوشنگ زارع ، عزت الله سرلک ، علی اصغرهنرکار ، پرویز سیفی ، نوذر اسبقی ، مهدی عامریون ، اکبر مظفری ، اصغرپندار ، محمود مهران ادیب