به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۴

عیادت رئیس سازمان نظام‌پزشکی از شجریان


رباعیات خیام - دکلمه شاملو - آواز شجریان

به گزارش سایت خانه موسیقی، رئیس سازمان نظام‌پزشکی با اشاره به مذاکرات با خانه موسیقی گفت: «با همکاری خانه و سازمان نظام‌پزشکی در آینده نزدیک سازوکار مناسبی جهت رسیدگی به وضعیت درمانی هنرمندان تدوین شود».
دکتر زالی، با اشاره به موضوع بیماری محمدرضا شجریان و با آرزوی شفای عاجل برای ایشان گفت:
«حداقل کاری که باید برای هنرمندان شاخص انجام شود بستر‌سازی و تسهیلات مناسب در زمینه بهداشت و درمان آنهاست چراکه این عزیزان جزء سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌روند و نباید دغدغه‌ای درباره مراجعه به مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها داشته باشند».
او که اخیرا به عیادت استاد شجریان رفته و از نزدیک در جریان مداوای استاد قرار گرفته در ادامه افزود:
«تیم پزشکی و درمانی استاد بسیار مجرب بوده و وضعیت جسمانی استاد را تحت کنترل کامل دارند و امیدواریم به‌زودی ایشان بهبودی کامل بیابند».  
او در پایان با اشاره به مذاکرات قبلی با خانه موسیقی ابراز امیدواری کرد که با همکاری خانه و سازمان نظام‌پزشکی در آینده نزدیک سازوکار مناسبی برای رسیدگی به وضعیت درمانی هنرمندان تدوین شود. 


رباعیات خیام - دکلمه شاملو - آواز شجریان

از آمدن و رفتن ما سودی کو

وز بافته وجود ما پودی کو

در چنبر چرخ جان چندين پاکان

می سوزد و خاک می شود دودی کوهنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی‌کند نوحه‌ گری ؟
یعنی که نمودند در آیینه ی صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
وز داس ِسپهر ِسرنگون سوده شدیم
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم
نابوده به کام خویش نابوده شدیم

در کـارگـه کـوزه گـری بــودم دوش
دیـدم دو هزار کـوزه گـويا و خـموش
هــر يک به زبان حــال با مـن گفتند
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

آنان که محيط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زين شب تاريک نبردند به روز
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

از جمله رفتگان اين راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گويد راز
هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوش دلی گذارم یا نه
پر کن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه