به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۴

مواضع كوربين، رهبر كنوني حزب كارگر، دربارهً ايران


تهديدات اسراييل براي حملات به ايران
و ادامه ترورهاي دانشمندان هسته‌اي 
بسيار خطرناك است.

 به گزارش فارس جرمي كوربين در مصاحبه ٢٤ مارس ٢٠١٢ با انتقاد شديد از اظهارات مقامات اسراييلي درباره حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران گفت كه ما به مذاكرات و ديالوگ نياز داريم.

رهبر كنوني حزب كارگر در آن مصاحبه درباره برنامه هسته‌اي ايران گفت: «من فكر نمي‌كنم كه ايران سلاح هسته‌اي داشته باشد و مطمئن نيستم كه حتي خواهان داشتن سلاح‌هاي هسته‌‎اي باشد. تهديدات اسراييل براي حملات به ايران و ادامه ترورهاي دانشمندان هسته‌اي بسيار خطرناك است. ايران حق قانوني براي داشتن برنامه غيرنظامي هسته‌اي دارد.»