به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۹۴

اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)

به ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری و صنفی در ایران


از طرف ITUC و میلیونها کارگر عضو آن که من نمایندگی آنها را در جهان بعهده دارم از شما آقای سید علی خامنه ای فورا می خواهم تا مداخله نمایید از طریق مراجعه ذی صلاح برای:

انجام یک تحقیق و بررسی مستقل در باره مرگ شاهرخ زمانی، آزادی فوری وبی قید شرط و لغو کلیه اتهامات بر علیه اسماعیل عبدی،رسول بداغی،علی نجاتی، مهدی بهلولی،علی حسین پناهی و محمدرضا نیک نژاد وهمه دیگر فعالان اتحادیه ای دستگیر شده در کشور.به سرکوب کارگران و اتحادیه ای های صنفی پایان دهید و به آزادی انجمن و داشتن حق انجمن های صنفی طبق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار وکنوانسیونهای 87 و98 احترام بگذارید.

تا وقتیکه حکومت شما سرپیچی می کند از حق شناخته شده تشکل صنفی بین المللی و دیگر حقوق بنیادین کارگری و دیگر وظایفی که بعنوان عضوی از سازمان جهانی کار بعهده شما است ، تشکلات و نهادهای کارگری جهانی هیچ چاره ای ندارند جز ادامه کمپینهای علنی  بر علیه این وضعیت غیرقابل قبول.

موضوع : اعتراض به ادامه اذیت و آزارفعالین کارگری در ایران

سید علی خامنه ای
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگران (آ تی یو سی) بشدت نگران بدتر شدن وضعیت اتحادیه های کارگری و حقوق انسانی بنیادین در جمهوری اسلامی ایران است.این سرکوبها بویژه منجر به مرگ شاهرخ زمانی در زندان گوهردشت(رجایی شهر)شد.
ما دلایلی قوی داریم که باورکنیم این شدت سرکوبها علیه اتحادیه ها به منظور ترسان اتحادیه های مستقل کارگری است تا آنها را بعد از توافق هسته ای با 1+5 تسلیم ومنفعل کند.با توجه به این ،جنبش اتحادیه های کارگری بین المللی مصمم حمایت  از کارگران ایرانی و تقاضاهای مشروع آنها برای حقوق وآزادی انجمن آنها بدون ترس از دستگیری و آزار و اذیت می باشد.
در عین حال ، می نویسم برای شما تا  دستور دهید همه فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری بازداشت شده را آزاد کنند. هم زمان،من احساس می کنم که مجبورهستم به اطلاع شما برسانم که به نظرمی رسد این حملات تازه توسط مقامات ایران علیه فعالین مشروع اتحادیه های مستقل کارگران ایران است،من هیچ گزینه دیگری جز تسلیم شکایت رسمی علیه دولت شما به دادگاه صالحه سازمان بین المللی کار ندارم. در این شکی نیست که نتیجه برای کشور شما از نطر حقوق انسانی و حق اتحادیه کارگری در برابر چشم جامعه بین المللی وجه اش بیشتر خراب خواهد شد.

1- مرگ ناگهانی شاهرخ زمانی در زندان
ITUC زمانی که شنید ناگهان شاهرخ زمانی یکی از اعضای هیئت موسس سندیکای کارگران نقاش تهران و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری در 13 سپتامبر 2015 در زندان گوهردشت در کرج درگذشت، شوکه شد. گزارش شده که مرگ او ناگهانی و گزارشهای مقدماتی نشان می دهد که علت سکته بوده است. مدارک اصلی نشان می دهد که شاهرخ زمانی در اصل در جون 2011 به جرم گسترش تبلیغ علیه رژیم و ایجاد گروه های سوسیالیستی و بخطر انداختن امنیت ملی به یازده سال زندان محکوم شده بود. در زمان زندان حقوق انسانی او نقض شد.از لحاظ جسمی و روانی مورد آزارو اذیت قرارگرفت و درخواست ملاقات و دارو او نیز رد شد. او خبر ازدواج و مرگ مادرش را در زندان شنید ولی به او مرخصی حتی برای مدت کوتاهی برای شرکت در آن مراسمها به وی داده نشد. زمانی چندین بار به مدت طولانی به منظور اعتراض به دستگیری و امکانات بسیار کم زندان دست به اعتصاب زد، او به زندانهای متعددی فرستاده شد، ملاقات حضوری و تماس تلفنی اش نیز ممنوع شد. ITUC خواهان تحقیق کامل دلایلی که منجر به مرگ او می باشد است.

2- سرکوب (محکومیت) جدید محمود صالحی
ITUC همچنین شدیدا از ادامه حکم علیه محمود صالحی عضو کمیته انجمن صنفی کارگران نانوا شهر سقز(استان کردستان) ناراحت می باشد. کانون مدافعان حقوق کارگر(WRDA) گزارش داده که در 16 سپتامبر 2015 صالحی به 9 سال زندان محکوم شده است. صالحی در28 آپریل 2015 قبل از جشن اول ماه مه در شهر سقز دستگیر شد و پس از 33 روزبا وضعیت جسمی بسیار بدی توسط سازمان اطلاعات سنندج در 30 می آزاد شد.
شما همچنین می دانید آی تی یو سی و قبل از آن آسی اف تی یو که یکی از نهادهای موسس آی تی یوسی است از ماه می 2004 از نزدیک مورد محمود صالحی را دنبال می کند، صالحی بارها علیه دستگیری و شرایط درمانش در بازداشت دست به اعتصاب زده است.

حقیقت باقی مانده، بهرحال موضوع محمود صالحی خیلی روشن وثابت است ،سرکوب شدید وسیستماتیک وی توسط مقامات قضایی کشورتان ادامه دارد. شما قطعا می دانید که او قبلا دفعات بی شماری دستگیر وسالهای زیادی را در نتیجه فعالیتهای صنفی مشروع خود و سازماندهی تظاهرات اول ماه مه و سازماندهی کردن کارگران در زندان گذرانده است. در میان دیگر مناسبتها ، او در سال 1986(برای سه سال)، 1995 -1999 (75 روز)، 2000(10 ماه ) بعد از آن او از حق شرکت در اداره سندیکا محروم شد، در 2001(برای چنین روز) و پس از آن او شغلش را از دست داد، قبل و بعد از دستگیری در اول ماه می 2004 و در سال 2007 به مدت یک سال برای سازماندهی اول ماه مه 2004 در شهر سقز زندانی بود.

3- دستگیری یکی از اعضای سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه
15 سپتامبر سازمان اطلاعات به محل اقامت علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت تپه و رئیس سابق سندیکا حمله کرده و او را بازداشت کرده و وسایل شخصی اومانند کامپیوتر ونوشته هایش مصادره شده. او مشکل قلبی دارد وطی روز باید دارو مصرف کند. در اکتبر 2008 کارگران هفت تپه  نمایندگان خود را انتخاب کردند و سندیکای کارگران هفت تپه را با موفقیت شکل دادند.
نجاتی یکی از 5 نماینده کارگران است کسی که در دسامبر 2008 دستگیر شد و ایشان برای به خطر انداختن امنیت ملی و تبلیغات بر علیه نظام محکوم شد. د ر17 فوریه دادگاه برای آنها حکم صادر شد. یکی از اعضایی هیئت اجرایی رحیم بیشک و6 نفر دیگر از آنها از22 فوریه تا 3 مارس 2009 دستگیر و بازداشت شدند و همه متعاقبا با گذاشتن وثیقه در 7 مارس آزاد شدند. علی نجاتی و چهارنفر دیگرکه تلاش کرده بودند با اتهامات مشابه در 17 و 23 فوریه محکوم شدند.در 28 فوریه همان سال خانه علی نجاتی توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد حمله قرارگرفت و اموال اتحادیه مصادره شد،از زمانی که دستگیر شدهیچ کس از اعضای خانواده اش قادر به تماس و ملاقات با او نبود وکسی از محل نگهداری او خبر نداشت.

4- دستگیری اعضا و رهبران انجمن های مستقل معلمان
در 16 آپریل 2015 معلمان در 37 شهردر سراسر کشور تجمع کردند و  برای بیان خواسته های شان دست به تظاهرات سکوت زدند.اعتراضات این معلمان، کسانی که حقوق پراختی شان زیر خط فقردر ایران است،گسترده بود.

20 آپریل بعد از اعتراض هزاران معلم نسبت به شرایط شغلی شان، علیرضا هاشمی یکی از رهبران سازمان معلمان بازداشت و روانه اوین برای گذراندن 5 سال محکومیت صادر شده در سال 2013 شد. اسماعیل عبدی دبیرکل انجمن صنفی معلمان ایران ( ITTA )از 27 ژوئن بازداشت ودر زندان اوین در تهران می باشد. جرم او سازماندهی و شرکت درگردهمایی غیرقانونی اعلام شده ، ایشان برای فعالیتهای اتحادیه صنفی مشروع خود در زندان می باشد.

اسماعیل عبدی در 27 ژوئن پس از مراجعه به اداره دادستانی زندان اوین برای جویای شدن از علت جلوگیری سفر ایشان به ارمنستان مورد بازجویی قرار گرفت در رابطه با سفرش به ارمنستان برای درخواست ویزا برای شرکت درهفتمین کنگره آموزش بین المللی در اوتاوای کانادا در جولای 2015. اسماعیل عبدی به بخش 2A زندان اوین منتقل شد جایی که بوسیله اطلاعات سپاه پاسداران ایران اداره می شود. 17 روز بدون دسترسی به وکیل و عدم اطلاع خانواده مورد بازجویی قرار گرفت. بنظر می رسد مقامات ایران حق دسترسی اسماعیل عبدی به وکیلش را بر اساس قانون جدید جنایی که تا تمام شدن مراحل بازپرسی است مسئله ای که محدود می کند.

22 جولای بیش از 2000 معلم بیرون از مجلس در حالی که پلاکارد داشتند جمع شده بودند و شعارمی دادند «معلمان دستگیر شده را آزادکنید»  نزدیک 200 نفر از این معلمان تجمع کننده بیرون مجلس در تهران به جرم درخواست آزادی همکارانش از زندان دستگیر شدند.

31 اگوست مهدی بهلولی ومحمدرضا نیک نژاد از اعضای انجمن صنفی معلمان ایران( ITTA )با حمله نیروهای اطلاعات به منازلشان دستگیرو وسایل شخصی شان مصادره شدو علی حسین پناهی در شهر سنندج دستگیر شد.
معلم رسول بداقی درحالی که شش سال محکومیتش را گذرانده است در زندان به سه سال دیگر محکوم شده است، بداغی یکی از اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان می باشد. او در اول سپتامبر 2009 دستگیر شد و بالاخره بعد از 10 ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. در 3 اگوست 2010 به 6 سال زندان و 5 سال ممنوعیت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محکوم شد. او از آزادی مشروط طی شش سال زندان وتبعید محروم شده است. او حتی اجازه حضور در مراسم تشیع جنازه مادرش رانداشته است.او 5 سال محکومیت به «اتهام تبلیغ علیه دولت»و«نشراکاذیب وتبانی ومختل کردن امنیت ملی»را می گذراند.

از طرف ITUC و میلیونها کارگر عضو آن که من نمایندگی آنها را در جهان بعهده دارم از شما آقای سید علی خامنه ای فورا می خواهم تا مداخله نمایید از طریق مراجعه ذی صلاح برای:
انجام یک تحقیق و بررسی مستقل در باره مرگ شاهرخ زمانی، آزادی فوری وبی قید شرط و لغو کلیه اتهامات بر علیه اسماعیل عبدی،رسول بداغی،علی نجاتی، مهدی بهلولی،علی حسین پناهی و محمدرضا نیک نژاد وهمه دیگر فعالان اتحادیه ای دستگیر شده در کشور.به سرکوب کارگران و اتحادیه ای های صنفی پایان دهید و به آزادی انجمن و داشتن حق انجمن های صنفی طبق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار وکنوانسیونهای 87 و98 احترام بگذارید.

تا وقتیکه حکومت شما سرپیچی می کند از حق شناخته شده تشکل صنفی بین المللی و دیگر حقوق بنیادین کارگری و دیگر وظایفی که بعنوان عضوی از سازمان جهانی کار بعهده شما است ، تشکلات و نهادهای کارگری جهانی هیچ چاره ای ندارند جز ادامه کمپینهای علنی  بر علیه این وضعیت غیرقابل قبول.

ارادتمند شما
دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)

----------------------------------------

منبع: سایت حقوق معلم و کارگر


- See more at: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=96219#sthash.R7CK3Cx1.dpuf