به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۴

معصومه ضیاء به پلیس امنیت فراخوانده شد


کیف وی را به سرقت بردند.
صبح روز بیست و دوم شهریورماه، «معصومه ضیاء» طی یک تماس تلفنی به پلیس امنیت خوانده شد.
بنا به گزارش منابع خبری «سحام»، شخص تماس گیرنده از ضیاء خواست تا در اولین فرصت به پلیس امنیت واقع در خیابان سروش مراجعه نماید.
وی علت این احضار را ادای پاره‌ای توضیحات در رابطه با وقایع رخ داده در تجمع بیست و پنجم مرداد ماه عرفان حلقه ذکر کرده و توضیح داد مقام قضایی پرسش‌هایی را در این خصوص طرح کرده که لازم است این پرسش‌ها به صورت حضوری پرسیده شود.

ضیاء در پاسخ به این احضار تلفنی، درخواست احضاریه کتبی نمود و قرار شد پس از دریافت احضاریه کتبی به پلیس امنیت مراجعه نماید.

گفتنی است در تجمع بیست و پنجم مردادماه عرفان حلقه، مأموران از خانم ضیاء خواستند که تلفن همراهش را به آن‌ها تحویل دهد تا آن را مورد جستجو قرار دهند. وی پس از سر باز زدن از این‌کار مورد هجوم ماموران قرار گرفت. بعد از تلاش مأموران، آن‌ها موفق به بازداشت ضیاء نشدند اما کیف وی را که حاوی مقداری وجه نقد و مدارک شناسایی بود از دست وی کشیده و به سرقت بردند.